» آیا مرتهن مالک عین مرهونه می شود؟

آیا مرتهن مالک عین مرهونه می شود؟

حق مرتهن نسبت به عین مرهونه چیست؟


رهن چیست؟

رهن به این معناست که شخصی به دیگری بدهکار باشد و برای این بدهی، مالی را در وثیقه طلبکار قرار دهد تا اگر نتوانست دِینش را در زمان مقرر بپردازد، شخص طلبکار مال او را بفروشد و به طلب خود دست یابد. به شخص رهن دهنده، راهن و به شخص طلبکار، مُرتَهِن می گویند.


حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا مرتهن (طلبکار) نسبت به مالی که در رهن گذاشته شده است مالکیت دارد یا خیر؟؟ به عبارت دیگر آیا طلبکار می تواند در مال مرهونه تصرف کند و آن را تحت مالکیت خود قرار دهد؟؟

جواب منفی است؛ چرا که راهن (بدهکار) مالک مال است و مرتهن به واسطه در رهن بودن مال، مالک آن نمی شود و نسبت به آن مال صرفاً دارای حق اولویت است؛ یعنی مرتهن برای دریافت طلب خود بر سایر طلبکاران اولویت دارد و زمانی که مال مرهونه به فروش برسد، اول طلب مرتهن داده می شود و مابقی به سایر طلبکاران اختصاص داده خواهد شد.

همچنین مرتهن نمی تواند در مدتی که مال را در اختیار دارد، از منافع آن استفاده کند مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد که در این صورت به رهنی که در آن شرط تصرف گذاشته شود رهن تصرف می گویند.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

بنابراین مرتهن در زمان رهن حق تصرف در مال را ندارد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله