خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


عقد لازم


عقد لازم و جایز : قابل فسخ بودن یا نبودن عقد

عقد لازم و جایز : قابل فسخ بودن یا نبودن عقد

تفاوت عقد لازم و جایز:عقد یک عمل مشروع و ارادی است که به وسیله توافق و اراده حداقل دو شخص به وجود می آید و موجب ایجاد اثر حقوقی می شود؛ به عبارت دیگر دو یا چند نفر به صور...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰۰


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support