خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


اجاره


تکالیف موجر و مستاجر در عقد اجاره

تکالیف موجر و مستاجر در عقد اجاره

موجر و مستاجر در برابر یکدیگر چه تکالیفی دارند؟ عقد اجاره یک عقد لازم و غیر قابل فسخ است؛ به عبارتی دیگر، این عقد قابل فسخ نیست مگر اینکه هر دو طرف بخواهند با توافق یک...

نظر ۰ بازدید ۶۳۰


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


مشاوره support