خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


تیر ۱۴۰۲


آیا مرتهن مالک عین مرهونه می شود؟

آیا مرتهن مالک عین مرهونه می شود؟

حق مرتهن نسبت به عین مرهونه چیست؟ رهن چیست؟رهن به این معناست که شخصی به دیگری بدهکار باشد و برای این بدهی، مالی را در وثیقه طلبکار قرار دهد تا اگر نتوانست دِینش را در ...

نظر ۰ بازدید ۴۱۶
زوال وکالت

زوال وکالت

وکالت با چه مواردی از بین می‌رود؟ وکالت عقدی است که به موجب آن یک نفر، شخص دیگری را برای انجام کاری نایب خود می‌کند؛ به عبارت دیگر فرد برای انجام امری، شخص دیگری را ب...

نظر ۰ بازدید ۵۹۸


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support